Събития

bio-kafe_678x410_crop_478b24840a
09.05.2017 12:00
Събития

Рисуване на открито, арт-пърформънс

Тема: "Преодоляване на екстремизма - Те са като нас (They are #LIKE US)

Вътрешен двор на Нов български университет

 

9 и 10 май 2017 г., 12-17 ч.

 

 

Организатор: 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

Отбор студенти от департаменти "Политически науки", "Масови комуникации", "Психология", "Дизайн"

 

Участници:

Отбор на студенти от НБУ с академичен ръководител гл. ас. д-р Любомир Стефанов е сформиран в рамките на курс "Тактики за връзки с обществеността".

Участниците ще получат сертификат от Facebook, удостоверяващ тяхното включване в глобалната инициатива "P2P (Peer to Peer): Преодоляване на екстремизма" за 2017 г.

Студенти от БП "Графичен дизайн", както и от други програми ще се включат във визуалното изобразяване на нагласите към бежанците в България.

 

В практическата си част проектът, разработен от екип от студенти в НБУ, е насочен към увеличаване на осведомеността на широката публика относно проблемите на бежанците в България, както и срещу речта на омразата и екстремизма. За целта студентите планират провеждането на две събития на терен и една анкета (излседване), която да бъде разпратена чрез електронна поща до всички студенти на Университета.

В рамките на първото събитие студенти на НБУ ще имат възможността да представят своите идеи как те виждат бежанците в България посредством изкуството.

Чрез "Art Event" на тема "Как виждаме бежанците в България" студенти на НБУ ще мат възможността да опишат как се отнасят към бежанците у нас чрез средствата на изкуството. Водещи на събитието ще са студентите, които участват в кампанията "LikeUS" със съдействието на студенти от програма "Дизайн". Всички участници в събитието имат възможност да се включат заедно със студентите от програма "Графичен дизайн" в изразяването на своята гледна точка по темата.