Събития

cham_678x410_crop_478b24840a
08.01.2018 17:00
Събития

Романът „Чамкория“ на Милен Русков. Исторически контексти и езици, политически идеи, съвременност

Интердисциплинарна дискусия

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Философия и социология“
департамент „Антропология“

Лектори:
Милен Русков, автор,
проф. д-р Димитър Вацов, департамент „Философия и социология“,
доц. д-р Васил Гарнизов, департамент „Антропология“,
доц. д-р Веселин Методиев, департамент „История“,
доц. д-р Йордан Ефтимов, департамент „Нова българистика“.

Романът „Чамкория“ на Милен Русков е едно от най-значимите литературни и културни събития за 2017 г. Предстои и неговото второ преработено и съкратено издание. Богат на културни и исторически контексти, романът представя картината на българското общество от 20-те години на ХХ век, но отправя интелектуални предизвикателства и към съвременността. В този смисъл той представлява интерес не просто за литератори и литературоведи, но предразполага и за кръстосан интердисциплинарен прочит от историци, антрополози, философи и др. Целта на дискусията е „да разпита“ романа в лицето на неговия автор от различни дисциплинарни перспективи с акцент върху неговата съвременна значимост и социални резонанси.

Милен Русков е български писател и преводач. Темите на трите му издадени романа са разнообразни, засягащи късносредновековната и ранномодерна западноевропейска култура или Българското възраждане и фигурите от национално-освободителното движение. Публикувал е четири романа, всеки от които е удостоен с различни литературни награди.

Всички лектори са изявени преподаватели на НБУ.