Събития

born-einstein-01_678x410_crop_478b24840a
15.01.2018 14:40
Събития

Семинар „Алберт Айнщайн – Макс Борн (Кореспонденция 1916-1955)“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
проф. Иван Ланджев

В доклада представяме кореспонденцията между Алберт Айнщайн и Макс Борн, която ще бъде издадена на български език през 2018 г. от издателство „Изток-Запад“. Тя включва 117 писма между двамата физици, които са сред най-значителните учени на XX век. Писмата дават ценен материал за живота на двамата учени, за отношението им към войната и мира, за мислите им относно развитието на съвременната физика, за работата на други видни физици.

Основните изследователски интереси на проф. Ланджев са в областта на: теория на кодирането, крайни геометрии, криптография, комбинаторика, теория на графите.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: абстрактна алгебра (теория на групите, комутативна алгебра), теория на числата, алгебрична геометрия, алгоритми и сложност, теория на информацията.

Възможности за експертиза в областта на: защита на данни.

Преподавателски интереси в областта на: линейна алгебра, алгебра, дискретна математика, теория ан кодирането, криптография, комбинаторика, теория на графите, сложност на алгоритми, теория на информацията.