Събития

dsc0328_678x410_crop_478b24840a
12.06.2017 18:00
Събития

Семинар „Алтернативни управленски стратегии в алтернативния туризъм“

Корпус 2, зала 404

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Гост-лектор:
проф. З. Гъргаров – Зам.-председател на НС на Общинска банка

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности за управление на алтернативния туризъм. Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт. С нарастващия интерес към този вид туризъм се обособява необходимостта от осъвременяване на управленските стратегии в сектора, с цел разрастване и популяризиране на алтернативния туризъм в България.

Фокусът ще се постави върху най – новите тенденции в мениджмънта и алтернативата на пасивния консуматорски пакет от услуги.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на алтернативния туризъм и управленските стратегии, за утвърждаване на устойчивите модели за местно и регионално развитие, какъвто е алтернативния туризъм.