facebook

Събития

archive-books10_678x410_crop_478b24840a
22.05.2024 11:20
Събития

Семинар „Антропологични четения“

Трудът и политическото въображение на пенсионирани учени и техни сътрудници в постсъветски Източен Сибир („Ще бъде, щом са го решили“)

Музей н НБУ

 

Организатор:
департамент „Антропология“


Водещ:
д-р Константин Георгиев


Модератор:
доц. д-р Ирена Бокова


Участници:
Изследователи, преподаватели, студенти


Какво може да бъде общото между ръководенето на неофициален музей, размножаването на застрашени ендемити и търгуването от собствения си гараж? Това са само някои от днешните дейности на пенсионираните учени и техни колеги от вече закрит научен институт, които все още живеят в града, в който някога са работили. Това е Байкалск – малък град в Източен Сибир с вече нефункционираща фабрика за целулоза и едно от селищата с „най-лошо социално-икономическо положение“ според официалната класификация на Руската федерация. Неговото пост-индустриално бъдеще според местните, регионалните и федералните власти е категорично свързано с разнородни практики на екотуризъм.

Моите събеседници обаче не приемат този план еднозначно, нито пък са непременно уверени в разумността на такова едно бъдеще. Чрез етнографските си наблюдение показвам как те използват настоящите си трудови практики и специфичния ноу-хау, трупан през годините (преди и след разпада на СССР), за да преосмислят, „опитомят“ и разкритикуват официално предложеното бъдеще. Теоретичният фокус на изследването ми пада върху начините, по които трудът на моите събеседници ориентира политическото им въображение спрямо това бъдеще, като наблюдавам не само някои социално-културни разломи в историята на Байкалск преди и след 1991 г., но и редица приемствености.

Разглежданата тема е частично резюме на докторската ми теза, базирана на теренни изследвания в Източен Сибир в периода 2019-2022.

 

Възпитаник на НБУ с успешно защитена докторантура в САЩ.