facebook

Събития

2017-03-20-13-29-03_678x410_crop_478b24840a
09.05.2023 10:30
Събития

Семинар – Арх&УрБаН – Враца’2023

Град Враца, Община Враца, Регионален исторически музей Враца


Организатор:
департамент „Архитектура“Лектор и модератор:
гл. ас. д-р арх. Петър Петров


Участници:
Студенти от 4-ти семестър, МП „Архитектура“, Деп. „Архитектура“ (курс ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града, ІІ част и курс ARCM162 Упражнение: Архитектурно студио - Архитектура на града, ІІ част), главният архитект на Враца, специалисти от общината и преподавателиОсновни теми на събитието са от една страна, големите предизвикателства в днешното развитие на град Враца – подобряването на качеството на живот, стимулирането на икономиката и ролята на планирането в справянето с тези предизвикателства, от друга – обогатяване на процеса на обучение с провеждането на градоустройствено теренно проучване за разработване на учебната задача – общ устройствен план на средно голям град и подробен устройствен план за територия с изключителен потенциал за развитие.

Пътуващият семинар Арх&УрБаН Враца’2023 се провежда в рамките на постоянната програма семинари Арх&УрБаН на департамент „Архитектура“ на НБУ.

 

Проучванията на място са от първостепенно значение за изработването на градоустройствените планове, за визиите и стратегиите за развитие на населените места и общностите.

 

 

 

Семинарът дава много ценен практически опит в периода на обучение на студентите – бъдещите архитекти урбанисти. Съвместното сътрудничество и провеждането на семинара с участието на НБУ, департамент „Архитектура“ и местната администрация, техническия екип и главния архитект М. Анатолиев на Община Враца (основен докладчик с тема  „Градоустройствено развитие на Враца“) дава възможност на студентите да представят своите идеи и да участват в една жива дискусия по най-трудните въпроси за съвременното градско развитие, регионалните предизвикателства пред Българския Северозапад и пътищата за преодоляването им.