facebook

Събития

unnamed_678x410_crop_478b24840a
26.04.2021 16:00
Събития

Семинар „Библейски сказания“ на тема „Великден (Пасха) и Песах в Библията“

Онлайн
Meeting ID
: 849 3258 8221
Passcode: 380002Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“


Лектор:
проф. дфн Мони Алмалех

Семинарът на проф. дфн Мони Алмалех ще изследва различията и приликите между християнското и юдейското разбиране за Пасха. Неговият коментар ще бъде базиран  върху внимателно четене на Библейския текст.