facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
13.06.2024 13:00
Добави в Google календар
Събития

Семинар „Европейски и парламентарни избори 2024: кампании, мобилизации, перспективи“

Корпус 2, зала 607


Организатори:
департамент „Политически науки“,
Център за кариерно развитие


Лектори:
доц. д-р Евелина Стайкова
гл. ас. д-р Катя Христова


Участници:
щатни и хонорувани преподаватели от департамент „Политически науки“ и членове на политологичната асоциация


Семинарът Европейски и парламентарни избори 2024: кампании, мобилизации, перспективи се вписва в традициите на департамент „Политически науки“ на НБУ да стимулира академичния дебат по теми, свързани с провеждането на избори в България в множество контексти. Семинарът има амбицията да провокира интереса на широк кръг участници – експерти на полето на политическите науки, международните отношения, европейските изследвания, социологията и философията, медиите и масовите комуникации и др.