Събития

archive-books7_678x410_crop_478b24840a
17.12.2018 09:40
Събития

Семинар „Финансови инструменти за реализиране на политиките на Европейския съюз“

Цикъл от тематични семинари

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
Калин Маринов

Водещи:
проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Деница Топчийска и гл. ас. д-р Гинка Симеонова

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

Програмният период 2014-2020 въвежда нови правила за финансово управление на европейските структурни и инвестиционни фондове, като инструменти за реализиране на политиките на ЕС. Поради тази причина, настоящият проект (цикъл от семинари) цели да задълбочи анализа на действащото законодателство в съответната област, да бъдат обсъдени проблемите в практиката на публичните институции, да се разгледа практиката на националните съдилища, в т. ч. и на Съда на ЕС. Проектът се стреми към съчетаване на научен и практически опит, за да се създадат предпоставки за постигане на по-добър синхрон при решаване на поставени задачи и постигане на конкретни резултати в изследваната област.

Г-н Калин Маринов в заместник-главен директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката.