Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
11.01.2018 16:20
Събития

Семинар „Град и сетивност: към една възможна градска сензорна етнография“

В рамките на семинар „Антропологични четения“

Корпус 1, зала 305

Организатор:
департамент „Антропология“

Водещ:
доц. д-р Меглена Златкова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Модератор:
гл. ас. д-р Росица Генчева

Участници:
студенти от програма „Антропология“

Семинарът предлага теоретично въведение чрез две проблематизации на града, от една страна, като обективно и архитектурно подредено пространство, а от друга, като постоянно взаимодействие и обживяване от неговите обитатели. Тези две (едновременни) състояния на града се „срещат“ в индивидите, които преживяват, усещат, чуват, помирисват и виждат пространството както в актуалния аспект на движението и всекидневните практики, така и в символния пласт на паметта – индивидуална и колективна. Студентите ще се запознаят с някои от теоретичните постановки на т.нар. „афективен обрат“ в хуманитарните и социалните науки, ресурсите на изследователските полета и методи на антропологията, които ще се срещнат в очертаване на една възможна сензорна етнография на града.

Втората част на семинара ще предложи „проиграване“ на подхода чрез анализ на части от интервю с един жител на Пловдив, чрез който да се покажат динамичните връзки между контекст (пространства и места), местна история и памет и да се проблематизират сензорността на града, от една страна, и сетивността на индивидуалното преживяване, което включва отделния човек в общия и споделен градски контекст, от друга. Общата изходна позция е част от интервю с пловдивски арменец, г-н Казасян, който представя своята гледна точка към градските пространства и конструира алтернативен наратив – този на арменците в Пловдив.

Доц. д-р Меглена Златкова е ръководител на Катедра „Етнология“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършва специалност етнология и защитава дисертация по етносоциология. От 2016 г. е доцент по социална антропология. Преподава курсове по Градски изследвания, Етносоциология, Визуална антропология, Методология на проекти и Летни студентски теренни практики. Изследователските ѝ интереси са в областите на идентичност, културно наследство, градски пространства, миграции.

Участва в множество национални и международни изследователски проекти, свързани с диалог между културите, общности, наследства, социални динамики, местно развитие, миграции. В момента е ръководител на проект „Сензорна етнография на града“, в който участват докторанти, пост-докторанти и млади учени.

Изнася лекции и доклади на конференции в Любляна, Париж, Лион, Будапеща, Амстердам, Лисабон, Клуж-Напока, Санкт Петербург и др.

Автор e на книгите „Етносоциология на града. По примера на град Пловдив“ (2012), „Преживелици. Етноложки записки“ (2014), „Градски наследства и граници“ (2016). Съставител е на четири колективни монографии и сборника и е публикувала над 40 статии и студии на български, английски и френски език.