Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
16.12.2019 16:20
Събития

Семинар „Качество на обслужване (QoS) при VoIP. Фактори, влияещи на качеството на услугите“

Корпус 2, Зала 617

Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Водещ:
доц. д-р Васил Къдрев

Какво означава качество на услугата QoS? Във VoIP качество означава, потребителят да бъде в състояние да слуша и говори ясно и непрекъснато, без нежелан шум. За по-голяма част от трафика, преминаващ през IP мрежа за данни, закъсненията и загубата на пакети не са критични. Пакетите, пристигнали в неправилен ред, биват буферирани и след пристигане на закъснелите пакети, редът им бива възстановен, а липсващите се изпращат отново.

Противно на това, гласовите данни са свръхчувствителни към забавяне (латентност) и загуба на пакети, което води до влошаване качеството на връзката.

Доц. д-р Васил Къдрев

Магистър, инженер по радиоелектроника; доктор и доцент по специалност „Телекомуникационни мрежи и системи“ към професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“.

Област на професионални интереси - Телекомуникационни мрежи и системи, ИКТ (информационни и комуникационни технологии), математически и симулационни модели в телекомуникациите; телетрафично инженерство в телекомуникациите, качество на обслужване, основни мрежови функции в телекомуникациите, корпоративни мрежи, сигурност на мрежата и предаваната информация в телекомуникациите.