facebook

Събития

13-seminar_678x410_crop_478b24840a
13.06.2024 14:00
Добави в Google календар
Събития

Семинар: Как междусекторната супервизия помага за преодоляване на недоверието между секторите?

Книжарницата и галерия „НБУ в Центъра“


Организатори:
Книжарницата и галерия „НБУ в Центъра“

Серия семинари на тема „Междусекторното сътрудничество – условие за изпълнение на препоръките на Европейската гаранция за детето“, провеждани от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство със специалисти от практиката, академията и управлението.

 

Подкрепата на трудни случаи на деца в риск и на комплексните потребности на техните семейства все повече налага необходимостта от координирана и дългосрочна съвместна работа между всички сектори, ангажирани с политиките за детето и семейството. Опитът на НХЦ показва, че предизвикателствата на местно ниво това сътрудничество да се случи са значителни. Разпокъсаността на предоставяните услуги между секторите, свръхнатовареността на специалистите и дефицита на ресурси по места водят до емоционално прегаряне, алиенация, конкуренция и недоверие между специалистите.

Този семинар поставя във фокуса на внимание на участниците въпроса за това как междусекторната супервизия като инструмент за развитие и подкрепа на специалистите може да помогне в преодоляването на този тип взаимоотношения и за подобряване на качеството на грижа и закрила за деца с множество затруднения и нужди.

 

За целите на дискусията в началото на семинара ще бъдат представени примери за възможностите, които междусекторната супервизия предлага за изучаване и промяна на съществуващи непродуктивни навици, практики и процедури в междусекторното взаимодействие. Ще бъдат обсъдени въпросите:

 

1.     Какво в спецификата на междуескторната супервизия я прави подходящ инструмент за промяна на отношенията?

2.     Как междусекторната супервизия помага на екипите в практиката?

3.     Какво пречи за реализирането на този тип супервизия по места?

4.     От какво регламентиране имаме нужда, за да се провежда качествена междусекторна супервизия?