facebook

Събития

1333551_678x410_crop_478b24840a
07.05.2021 19:40
Събития

Семинар „Machine Learning I“

Zoom

Meeting ID: 960 3504 1263
Passcode: 542332

Организатор:
Изследователски център по компютърна и приложна лингвистика

Водещ:
д-р Анна Фарзиндар

Модератор:
доц. д-р Мария Стамболиева

Семинарът се организира за студентите и преподавателите в програмите на Изследователски център по компютърна и приложна лингвистика, но Центърът кани всички студенти и преподаватели в НБУ, за които темата е интересна. Темата на семинара представлява интерес за студенти и преподаватели от направленията Филология, Когнитивна наука и Информатика.

Анна Фарзиндар е преподавател и изследовател в Департамента по компютърни науки на Южнокалифорнийския университет в Лос Анджелис, САЩ. Доктор е на Университета в Монреал, Канада и на Париж-Сорбона във Франция. Научните интереси на д-р Фарзиндар са в областта на Изкуствения интелект, Големите данни, Автоматичната обработка на естествен език, Анализа на социални медии и др.

А. Фарзиндар е избрана за гост-лектор в МП EM TTI „Технологии в писмения и устен превод“ за летния семестър на 2021/2021 г. от Управителния съвет на международния консорциум на програмата.