facebook

Събития

1844272_678x410_crop_478b24840a
22.05.2024 14:40
Събития

Семинар „Маркетингови и бизнес модели в е-търговията - Amazon и Alibaba“

Корпус 2, зала 110


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектори:
доц. д-р Надя Маринова
гл. ас. д-р Ваня Хаджиева


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

Семинара е насочен към представянето на различните е-бизнес модели с акцент върху елтронната търговия.

Студентите ще се запознаят с различните форми на бизнес моделите и ще бъде направен анализ на моделите на най-мащабните компании от областта - Amazon и Alibaba, т.нар бенчмаркинг на най-добрите в класа.

Присъстващите ще се запознаят и с някои от маркетинговите практики на компаниите Amazon и Alibabа.