Събития

dsc-0103_678x410_crop_478b24840a
08.06.2018 14:40
Събития

Семинар „Математически понятия с компютър“

Корпус 2, зала 706

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещи:
проф. д-р Марин Маринов
доц. д-р Петя Асенова

Понятията са в основата на системите от научни знания и тяхното формиране е важна образователна цел. Настоящият доклад представя нашия педагогически подход за разбирането на математическите понятия на университетско ниво с използване на софтуер. За решаването на задачи използваме възможностите на Wolfram Mathematica за изчисляване, визуализация и експериментиране. Това позволява на студентите да откриват и сравняват свойствата на подобни понятия, да променят параметрите на разглеждания обект и да го изследват, за да го разберат по-добре. По този начин математическият софтуер подпомага учениците да разбират по-дълбоко математическите понятия. Така развитието на понятийната система е спираловиден процес и следва логиката на научните открития.

Проф. Маринов е с основни изследователски интереси в областта на: нелинейни диференциални уравнения; приложна математика; математическа икономика.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: математическа икономика; специализиран софтуер за научни изследвания.
Преподавателски интереси в областта на: математика (диференциални уравнения; математически анализ), приложения на математиката.

Доц. Асенова е с основни изследователски интереси в областта на: мултимедйни технологии; електронно обучение.
Възможности за експертиза в областта на: интегриране на ИТ в обучението.
Преподавателски интереси в областта на: информатика, дискретна математика, алгоритми, бази от данни, web-дизайн, мултимедийни технологии.