Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
22.01.2019 19:40
Събития

Семинар „Методика за разработване и защита на дипломна работа“

Корпус 2, зала 303

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
доц. д-р Станислава Георгиева

Участници:
студенти от трети семестър на МП „Счетоводство и одитинг“ и МП „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“


Някои от предвидените за дискутиране въпроси са:

1. Избор на тема за магистърска теза и съставяне на работен план;
2. Проучване на литературата и практиката по темата;
3. Структуриране и техническо оформяне на съдържанието на дипломната работа;
4. Презентиране и защита на дипломната работа.