Събития

dsc0009_678x410_crop_478b24840a
08.01.2020 11:20
Събития

Семинар „Мониторинг и анализ на съдържание“

Корпус 1, Зала 310

Организатор:
департамент „Масови комуникации“


Водещ:
Христо Климентов  

Модератор:
доц. д-р Евелина Христова

Участници:
Студенти, преподаватели и гости на департамент „Масови комуникации“


Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Христо Климентов е завършил специалностите „Масови комуникации“ в Нов български университет и  „Информационна и управляваща техника“ в Технически университет - София. През 2002 г. започва работа в една от първите частни информационни агенции – „Фокус“. Там поетапно преминава през длъжностите началник-отдел „Архив“ и „Клипинг и радиопрослушване“, а когато напуска „Фокус“ през 2008 г., е бил началник-звено „Информация“. След това създава първия публичен интернет регистър на PR специалистите в България, както и информационния сайт за PR, маркетинг, реклама и медии PRKernel. Основател е на компаниите Global Mention и MediaPoint. Експерт е в областта на медийните анализи и мониторинга на медийна информация и проследяването ѝ през различните информационни канали. Член на съвета за саморегулация в рекламата.