Събития

archive-books7_678x410_crop_478b24840a
11.01.2019 11:20
Събития

Семинар „Нормативната уредба в сферата на средното образование - акценти, свързани с обучението по чужд език“

В рамките на текущия семинар към ДП „Методика на обучението по съвременни езици“ - „Актуални проблеми в чуждоезиковото обучение“ и постоянен семинар „Език, литература, култура“

Корпус 2, зала 705

Организатори:
докторска програма „Методика на обучението по съвременни езици“
департамент „Чужди езици и култури“

Водещ:
Надежда Луканова, старши експерт по чужди езици към РУО - София-град

Модератори:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева и доц. д-р Елена Савова

Семинарът представя някои акценти от новата нормативна уредба в сферата на средното образование, с фокус върху обучението по чужд език. Проблематиката ще е от интерес както за докторантите от ДП „Методика на обучението по съвременни езици“, така и за бакалаврите и магистрите, стажант-учители по чужд език.

Надежда Луканова е старши експерт по чужди езици към Регионално управление на образованието - София-град.