Събития

dsc0128_678x410_crop_478b24840a
30.05.2018 13:00
Събития

Семинар „Опити за биологичен контрол на вредни насекоми с патогенни гъби“

В рамките на постоянния семинар „TERRA nostra“ на департамент „Природни науки“

Корпус 2, зала 407

Организатори:
департамент „Природни науки“
Лаборатория по зоология и ботаника - МФ

Водещ:
проф. д-р Даниела Пиларска

На семинара ще бъдат представени резултатите от успешно проведени полеви опити с ентомопатогенни гъби за биологичен контрол на два от най-опасните насекомни вредители по широколистните гори в България. Ще бъдат дискутирани възможностите за използване на видово специфични ентомопатогени за потискане числеността на вредните насекоми и запазване на биологичното разнообразие у нас.