facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
29.01.2024 11:20
Събития

Семинар „Преподавателска мобилност по програма „Еразъм +“

Корпус 1, зала 310Организатор:
департамент „Икономика“


Водещ:
доц. д-р Ирена Николова


Участници:
преподаватели и студенти от бакалавърските и магистърските програми по икономика в редовна и дистанционна форма на обучение


През м. декември 2023 г. бе проведена преподавателска мобилност по програмата на Европейския съюз „Еразъм +“ в Атинския университет по икономика и бизнес, Гърция (Athens University of Economics and Business). Бяха проведени лекции в университета пред студенти от над 15 държави, в областта на международната икономика, международните финанси и търговия.

Мобилността бе осъществена изцяло с финансовата подкрепа от средствата на Европейския съюз по програма „Еразъм +“.

Предстоящият семинар ще представи пред студенти и преподаватели основните акценти от проведената преподавателска мобилност.