facebook

Събития

pexels-cdc-3992933_678x410_crop_478b24840a
13.01.2023 14:40
Събития

Семинар „Първите две години от епидемията Ковид в България – къде се провалихме?“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов


България бе страната с най-голяма надвишена смъртност на глава от населението общо за годините 2021 и 2022. Само през 2022 година починалите са над 147 хиляди, което е единствената подобна година в историята ни, освен 1918 година, когато е бил испанският грип. Защо се получи това при нас и какво можеше да направим по-добре – на тези въпроси ще се опитаме да отговорим.

Д-р Лъчезар Томов има над 10 години работа в софтуерната индустрия, свързана с програмиране за вградени системи, математически методи за оптимизация и уеб програмиране. Интересите му са в областта на качество на софтуера, естетика на програмирането, вероятности и статистика, история и философия на науката. Участвал е в проекти на Лаборатория за анализи и управление на риска към НБУ, в проекти с европейско финансиране, свързани с подпомагане на пряката демокрация чрез информационни технологии. Работи в областта на медицинската статистика, свързана с инфекциозни заболявания заедно с екип от Медицински Университет-София и ИМИ-БАН. Автор на множество статии по история на математиката и книга заедно с ученици от четири училища. Носител на наградата на БАИТ за 2021-ва година (първо място) в категорията „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ и на златен медал и титлата SUPER STEM AMBASSADOR от конкурса "SUPER STEM България" за 2021 година.