Събития

ad-hoc_678x410_crop_478b24840a
30.05.2018 18:00
Събития

Семинар „Разговори за българската култура ad hoc. Интелектуалци за социализма и постсоциализма“: 1968 – реална и измислена 

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Изкуствознание и история на културата“

Лектор:
проф. Светлозар Игов

Водещ:
доц. д-р Наталия Христова

Модератор:
доц. д-р Йордан Ефтимов

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ, както и гости от СУ, БАН, УАСГ.

Семинарът е част от проекта „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма“ към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Целта е чрез разкази на избрани представители на българския интелектуален елит да се обогати представата за културния живот в годините на социализма и постсоциализма.

Светлозар Игов е професор по история на славянските литератури в Пловдивския университет и най-големият български изследовател на творчеството на Нобеловия лауреат Иво Андрич. Автор е на История на българската литература, претърпяла множество преиздания. Сред книгите му има самостоятелни студии за Петър Алипиев, Николай Кънчев, Павел Вежинов, Богомил Райнов, Иван Цанев и Златомир Златанов. Главен редактор на сп. „Език и литература“ (1994-2005). Преводач на сръбска литература и есеистика. Носител на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (1999), на Националната литературна награда „Иван Динков“ (2006), на Националната награда „Йордан Йовков“ (2010) и на Националната Вазова награда (2012).