Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
11.12.2018 14:40
Събития

Семинар „Роля и задачи на Агенция за държавна финансова инспекция при упражняването на финансов контрол и защита на публичните финансови интереси в България“

Корпус 1, зала 305

Организатор:
департамент „Икономика“

Лектор:
Антоанета Първанова, директор на Дирекция „Планово-инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“, Агенция за държавна финансова инспекция, гр. София

Модератор:
гл. ас. д-р Пламен Илиев

Участници:
студенти от НБУ

Участието на студентите е безплатно.

Да се направи връзка между теорията и практиката.

Надяваме се настоящото събитие да постави началото на дългосрочно сътрудничество между НБУ, Департамент „Икономика“ и Агенция за държавна финансова инспекция.