Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
13.12.2019 18:00
Събития

Семинар „Ролята на вътрешния одит в предприятията“

Корпус 1, Зала 214

Организатор:
департамент „Икономика“

Лектор:
Ваня Венова – Старши одитор, ОББ АД

Модератор:
гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Участници:
студенти от МП „Счетоводство и одитинг“


Този семинар ще запознае студентите с:

  • ролята, отговорностите и позиционирането на Вътрешния одит в предприятията;
  • провеждането на рисково-базирани одити;
  • оценка на контролната среда и вътрешно-присъщите и остатъчните рискове.


Ваня Венова е Старши Вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен Одит“ в ОББ АД от 2016 г. Секретар на Одитния Комитет на ОББ АД.
 
Преди това има 5 години опит като експерт в Управление „Европейски проекти и финансови институции“ в СИБАНК ЕАД.
 
Бакалавър по Европеистика в УНСС и Магистър по Финанси в НБУ.