Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
08.01.2019 18:00
Събития

Семинар „Средства за индивидуална балистична защита“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 115

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
Професор дтн Христо Христов
Институт по отбрана

Модератор:
проф. Георги Бахчеванов

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Национална и международна сигурност“

Семинарът е посветен на приложението но съвременните технологии за индивидуална балистична защита. Целта е студентите да бъдат запознати по темата от първо лице от лектор, който работи в предметната област и да получат актуална информация.

Лекторът професор дтн Христо Христов е дългогодишен специалист, ръководител на проекти и научен работник в сферата на балистичната защита и технологии за отбраната. Внедрява системи за защита в Българската армия и дава експертиза за технологични решения. Представител е на България в Организацията за изследвания и технологии на НАТО.