Събития

dsc-0046_678x410_crop_478b24840a
15.05.2017 16:20
Събития

Семинар „Съвременни предизвикателства пред класическите управленски практики“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Гост-лектор:
Магдалена Чолакова, Head of Sales and Branch Network at Piraeus Bank Bulgaria

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“

По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности за управление на икономическите системи. Фокусът ще се постави върху най – новите характеристики на мениджмънта и ползите за съвременните бизнес ръководители. За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на класическите управленски практики, но и да бъдат наясно с новите тенденции в управленското мислене.