Събития

books7_678x410_crop_478b24840a
22.05.2017 14:40
Събития

Семинар „Вземане на решения в управлението“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 706

Организатор:
пепартамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов, Симка Стефанова

Вземането на решения е сложен процес. Психолози и невролози изучават механизмите за взимане на решения от десетилетия. Смята се, че познавателната функция при човека се извършва в две общи направления: интуиция и разсъждение (Канеман, 2003). Първото е бързо и в общия случай автоматизирано, докато второто изисква усилия и съсредоточаване. Проблемът е, че при взимането на решения, хората често не различават интуитивното от разсъждението, и в резултат взимат интуитивни решения, вярвайки, че правят рационален избор. Понякога това води до катастрофални последствия, както в личния живот, така и в бизнеса и държавното управление.

В този семинар ние изследваме същността на човешката рационалност и рационалния избор, с цел да опознаем отклоненията от тях, както и техните корени. Описваме най-често срещаните отклонения и разглеждаме две от тях по-подробно: ефекта на рамката и прекалената самоувереност. Спираме се на проблемите, които тези отклонения създават в управлението, както и на възможни решения, свързани със статистическо управление на процеси и системни науки. Вярваме, че осъзнаването на на факта, че отклоненията в човешкото мислене съществуват и всички ние сме склонни да се поддадем на тяхното влияние, е първата стъпка към взимането на по-добри решения.

Симка Стефанова е специалист в сферата на маркетинга, както и икономика и управление. Преподавала е в няколко висши училища в България, а също и в други европейски държави, включително Великобритания. Научните й интереси са в областта на рационалността и взимането на решения. През март 2017 от печат излиза първата й книга (в съавторство с Кен Хедър) – Математика за икономика – публикувана от издателство Сенгейдж, Великобритания. В момента Симка Стефанова е член на консултативния форум по А ниво икономика и бизнес към изпитния борд Оксфорд-Кеймбридж-РСА в Обединеното Кралство.