facebook

Събития

210-zala-webbb_678x410_crop_478b24840a
11.06.2024 11:20
Събития

Симулативен съдебен процес – производство по осигурителноправен спор пред касационната инстанция; Симулативен съдебен процес по Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Корпус 1, зала 210


Организатор:
департамент „Право“


Водещи и модератори:
доц. д.н. Ивайло Стайков и гл. ас. д-р Мария Чочова


Участници:
студенти от IV-ти курс на специалност „Право“


Симулативният съдебен процес е една от възможностите за практическо приложение на начините и подходите за решаване на юридически казуси, както и начин за реално приложение на придобитите теоретични познания по трудово и осигурително право. Чрез участието в подготовката и симулацията на съдебен процес студентите придобиват практически познания и усъвършенстват способностите си да изразяват аргументирани правни изложения, да структурират и излагат съдържанието на съдебни книжа, да изграждат линията на защита и да намират конкретни решения на възникнали правни спорове. Чрез двата симулативни съдебни процеси ще бъдат пресъздадени  производство по разглеждане на спор пред районен съд за установяване на трудов и осигурителен стаж, както и производство по касационно обжалване пред Върховния административен съд на решение на първата инстанция, произнесено по спор по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. И двата процеса са базирани върху реални производства.

 

Ивайло Стайков е доктор на юридическите науки, доцент в департамент „Право“ на Нов български университет, автор е на множество публикации в областта на трудовото право, осигурителното право и правото на социално подпомагане, има публикации в областта на вещното право, търговското и други отрасли на правото. Доцент д.н. Ивайло Стайков е адвокат с голям практически опит.

Мария Чочова е доктор по трудово право и обществено осигуряване, автор на редица публикации в областта на трудовото и осигурителното право, главен асистент в департамент „Право“ на Нов български университет, адвокат.