facebook

Събития

0465e113cf6f2af2bb8c1203d6c823b6_678x410_crop_478b24840a
11.11.2022 11:20
Събития

Социално-психологически особености на жената-правонарушител. Криминогенни фактори, определящи предразположение към престъпно поведение

Корпус 1, зала 405


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – департамент „Национална и международна сигурност“

 

Лектори:
Главен инспектор Донка Илиева - началник сектор социална дейност и възпитателна работа /НС СДВР/ в затвора в гр. Сливен
Сийка Павлова - старши експерт методолог в затвора в гр. Сливен


Лекцията ще се фокусира върху криминологичните и психологически особености на женската престъпност и за нейната превенция. Изведени са мерки, които целят установяване, ограничаване и отстраняване на криминогенни и виктимогенни фактори, пораждащи криминално поведение от страна на жените. Лекторите ще споделят опит по отношение на оценката на риска и интервенцията на жените-правонарушители в затвора в гр. Сливен.


Главен инспектор Донка Илиева е началник сектор социална дейност и възпитателна работа /НС СДВР/ в затвора Сливен. Магистър-психолог; магистър-психологическо консултиране.

Дългогодишен професионален опит в системата за изпълнение на наказанията като инспектор социална дейност и възпитателна работа; психолог на затвора Сливен и настоящ пряк ръководител на сектор социална дейност и възпитателна работа.

 

Сийка Павлова е старши експерт методолог, които има професионален опит в пенитенциарната практика като учител и директор на училище за жени, лишени от свобода. Впоследствие - ръководител на направление социална дейност и възпитателна работа в затвора Сливен, за период от 10 години.