Събития

pics-for-exit-talk_678x410_crop_478b24840a
04.12.2019 16:20
Събития

Средно палеолитни гладилки. Методи на изследване на неандерталски костни оръдия – избор на материал, изработка и използване

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“.

Корпус 2, Зала 305

Организатор:
департамент „Археология“

Водещ:
д-р Наоми Мартисиус, пост докторант по програмата Фулбрайт към департамент „Археология“ в НБУ


Модератор:
гл. ас. д-р Петранка Неделчева, департамент „Археология“


Антропологичните изследвания през палеолита основно са  насочени към произхода на съвременното поведение на човека, включително поведенческите сходства между видовете на Homo Sapiens и Homo Neanderthalensis. Проучването на видове артефакти, споделени от тези две човешки групи, могат да допринесат за по-лесното разбиране на поведенческите модели и връзката между двете групи, както и с изчезването на неандерталците (свързани със средния палеолит) и замяната им от хората от късния палеолит (Homo Sapiens) . Един такъв тип артефакт, който е споделен и от двете човешки групи, представлява костен инструмент, наречен lissoir (гладилка), преведен буквално от френски , означава „по-гладък“. Пет почти еднакви по форма и със следи от износване фрагмента от ребра, се интерпретират като гладилки. Те са открити в археологически находища средния палеолит във Франция. Преди тяхното откритие се смяташе, че гладилките са били използвани само през късния палеолит. В тази лекция ще бъдат  разгледани видове костни оръдия на неандерталци и ще бъдат сравнени, използвайки иновативни изследователски подходи, като зооархеология, с помощта на Масспектрометрия (ZooMS), конфокална микроскопия, 3D анализ на текстурата на повърхността, Bayesian статистика и анализ на следите на износване. Тези анализи дават допълнителна представа за различните поведенчески модели, споделяни от неандерталците и съвременните хора от късния палеолит.

Д-р Наоми Мартисиус, защитава своята докторска степен през 2019 г. в департамента по Еволюционна антропология към Калифорнийския университет. Работи съвместно с международно признати институти, изучаващи човешката еволюция като Макс Планк и Университета Бордо. Към настоящия момент д-р Мартисиус  е пост докторант по програмата Фулбрайт към Департамента по археология в НБУ.