Събития

erasmus_678x410_crop_478b24840a
29.06.2017 13:00
Събития

Среща на Клуб на приятелите на немския език на тема „Академичен обмен с Университета в Марибор, Словения: Впечатления и идеи“

Корпус 1, зала 207

Организатор:
департамент „Романистика и Германистика“

Водещ:
доц. д-р Елена Савова

Участници:
преподаватели от департамент „Романистика и Германистика“

На събитието ще бъдат представени дейности, извършени по време на академичен обмен по програма „Еразъм+“ с Университета в Марибор. Участниците ще бъдат запознати с с организацията, материалната база и добрите практики на обучение в специалността „Германистика“. Ще бъдат обсъдени идеи, които могат да се приложат в академичната дейност на департамент „Романистика и германистика“, както и възможности за по-нататъшно сътрудничество с Университета в Марибор.