facebook

Събития

nbu-2-dsc0084-copy-01_678x410_crop_478b24840a
02.04.2015 16:20
Събития

Структурно насилие и стереотипите за ромите в София

Студентски семинар

 Библиотека, Заседателна зала

 

Организатор:
Департамент „Антропология“

Водещ:
Христо Христов

 

Семинарът е базиран на теренно изследване в софийските квартали Филиповци и Факултета върху стереотипите на българското мнозинство за ромската етническа група.
Изследователската работа, комбинираща едновременно количествени и качествени методи от полето на когнитивната антропология, демонстрира някои от скритите механизми, чрез които етническите предразсъдъци и стереотипи могат да променят начина на живот на хората в маргинализираните социални групи и квартали на София. Особено внимание ще бъде обърнато на ефектите на социалната и когнитивната памет върху процесите на създаване и поддържане на социалните стереотипи и на техните ефекти в социалната структура.

 

Христо Христов е дипломант в БП „Антропология“ и магистър в Института по когнитивна и еволюционна антропология, Университет в Оксфорд.