facebook

Събития

1944648_678x410_crop_478b24840a
19.03.2024 11:20
Събития

Студентски филологически форум

Народна етимология (с примери от български и изучаваните чужди езици)

Корпус 1, зала 407

ОнлайнОрганизатор:
департамент „Чужди езици и култури“


Лектори:
Ас. Анелия Ламбова, гл. ас. д-р Даниела Александрова


Участници:
студенти от програмите на департаменти „Нова българистика“ и „Чужди езици и култури“


Това е второто събитие от цикъл срещи в рамките на Студентски филологически форум към департамент „Чужди езици и култури“. Форумът има теоретично-приложен характер и целта му е да задълбочи познанията на студентите и да повиши интереса им към изучаваните специалности.