Събития

terenno-prouchvane-archeology_678x410_crop_478b24840a
09.05.2017 09:00
Събития

Теренни археологически издирвания в района на Етрополе

Теренни археологически издирвания в рамките на проект „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН (09 – 22.05.2017 г.)

Община Етрополе

Организатор:
департамент „Археология“

Ръководител:
гл.ас. д-р Боян Думанов

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Археология“

В рамките на проект „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“ ще бъдат извършени теренни археологически издирвания с цел локализиране на древни и модерни (до кр. на 19 в.) находища на метали (с акцент на желязо и мед) и каменни суровини. Събраните образци по методите на екстензивните и интензивни теренни археологически изследвания ще бъдат подложени на анализ от специалисти по геология и аналитична химия от департамент „Природни науки“ на НБУ и катедра „Аналитична химия“ на СУ.

Крайната цел на проекта е реконструкция на системата, практиката и последиците от древния, предмодерен и модерен металодобив и каменодобив в създаването на обществено-политически, културни и икономически структури, имащи важно отношение към формирането на културно-историческото наследство.

Гл. ас. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски“ (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.

През 2004 г. д-р Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.

Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие.