Събития

phd3_678x410_crop_478b24840a
09.02.2018 15:00
Събития

Трета годишна докторантска конференция на НБУ – 2018 г.

09 – 11 февруари 2018 г.

Център „Бачиново“, гр. Благоевград

Организатори:
Докторантско училище на НБУ
департамент „Философия и социология“

Водещ:
проф. д-р Димитър Вацов

Модератори:
доц. д-р Мартин Канушев,
проф. д-р Христо Тодоров,
гл. ас. д-р Христо Гьошев.

Участие ще вземат 23 докторанти на НБУ.

Годишните докторантски конференции на НБУ са основен интердисциплинарен академичен форум, ежегодно организиран от Докторантското училище на НБУ, на който докторантите от целия университет представят своите актуални научни изследвания в гостоприемна, но и научно-критична академична среда. Това е втората по ред общоуниверситетска докторантска конференция. Тя е разделена на тематични панели (сесии) в широкия спектър на докторантските изследвания в НБУ.

Модераторите на конференцията са членове на Експертния съвет на Докторантското училище и са едни от най-изявените учени и преподаватели в НБУ, представители на Докторантското училище.

Прикачени файлове