Събития

sminar_678x410_crop_478b24840a
20.02.2019 18:00
Събития

Великото Народно събрание 1990/1991 г. (част 2)

В рамките на Общоуниверситетски семинар „Какво ми/ни се случи след 1989 година?“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „История“

Лектор:
проф. Михаил Неделчев

Водещ:
проф. д-р Веселин Методиев


Семинарът е пета сбирка от поредицата на Общоуниверситетския семинар под надслов „Какво ми/ни се случи след 1989 година?“ и има за цел, и този път, през личния разказ на проф. Неделчев, като 2 част от темата за Великото народно събрание 1990/1991 г., да се опишат преживени факти и да се дадат отговори на въпроси в резултат на проведените дискусии.