facebook

Събития

a2f9a78def_678x410_crop_478b24840a
11.02.2015 18:00
Събития

Всичко за продан. Консумативната култура в България

Представяне на колективната монография

Галерия УниАрт

 

Организатор:
департамент „Антропология“

 

Съставител и редактор:
доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева

 

Водещ:
доц. д-р Евгения Кръстева-Благоева

 

Модератор:
проф. Юлиан Константинов

 

Участници:
доц. д-р Пламен Бочков, проф. Кристиян Банков, доц. д-р Цвете Лазова, доц. д-р Искра Велинова, гл. ас. д-р Росица Генчева, гл. ас. д-р Невена Димова

 

Книгата е резултат от изследователски проект „Нови потребителски практики в България“ на департамент „Антропология“ на Нов български университет, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Авторският колектив е изкушен от научното предизвикателство да погледне на съвременния ни споделен начин на живот (който наричаме „култура“) през очите на антрополога – да анализира и осмисли значимите промени, настъпили в българския културен ландшафт през последните 25 години. Емблема на тази трансформация е навлизането на западната консумативна култура в страната. На базата на значителен по обем емпиричен материал – резултат от теренни изследвания – авторите изследват начините, по които глобалните културни послания се вписват и интегрират в местната постсоциалистическа среда. Особен принос на книгата е, че този анализ е направен през перспективата на „малкия човек“, на социалния актьор, за когото консумацията е безгранично поле за избор, но възможностите му да избира често са твърде ограничени.

На 23-25 април 2015 г. ще се проведе научна конференция по темата с участието на световноизвестния учен – теоритик на постмодерността и консумативната култура проф. Майк Федърстоун от Goldsmiths, University of London.

Доц. д-р Евгения Благоева е преподавател в департамента по антропология на НБУ. Проф. Юлиан Константинов е учен с международна известност и репутация, бивш преподавател в НБУ