facebook

Събития

ii-ann-konferencia-hrani-bg-2015-1_678x410_crop_478b24840a
20.03.2015 09:00
Събития

Втора национална научна конференция „Храни“

Корпус 1, Аула

 

Организационен комитет:
акад. Ангел Гълъбов, д.н. - Председател на Българското микробиологично дружество (БМД)
проф. Христо Найденски, д.н. - Директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН
д-р Тенчо Тенев - Зам.-изпълнителен Директор на БАБХ
проф. Мария Ангелова, д.н. - Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН
проф. д-р Венета Грудева, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
проф. д-р Бойко Ликов – Директор на Център за оценка на риска, БАБХ
проф. д-р Вяра Иванова – Университет по хранителни технологии, Пловдив
проф. Яна Топалова, д.н. - Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
доц. Атанас Близнаков, д.н. – Нов български университет
доц. д-р Галина Сачанска – Нов български университет

 

Секретариат:
проф. д-р Даниела Пиларска
доц. д-р Екатерина Крумова
Георги Кирилов - студент
Гергана Райкова - студент

 

Програма:
09.00-10.00 часа - Регистрация
Корпус 1, Фоайе пред Аула

 

10:00 часа - Откриване на конференцията и приветствено слово на доц. д-р Пламен Бочков, Ректор на Нов български университет

 

10:45 часа - Кръгла маса „Образование и кадри“ с участието на бизнеса

11:45 - 12:30 часа - Тържествено отбелязване на 110-та годишнина от

откриването на Lactobacillus bulgaricus от д-р Стамен Григоров

12:30 - 13:30 часа - Почивка

13:30 - 16:00 часа - Заседания по секции

16:00 - 16:30 часа - Кафе пауза

16:30 - 18:30 часа - Заседания по секции

18:30 - 19:30 часа - Постерна сесия

19:30 - 19:45 часа - Връчване на наградите за най-добър доклад и
най-добър постер

20:00 часа - Коктейл (ресторант Artes)