facebook

Събития

1799619-copy_678x410_crop_478b24840a
28.09.2021 11:00
Събития

Въвеждащи семинари и консултативни дни за новоприети и текущи студенти в БП „Театър“ и МП „Театрално изкуство и общество“

28.09.2021 г. и 29.09.2021 г.

Корпус 1, Зала 509


Организатор:
департамент „Театър“


Водещ:
Християна Стоименова - секретар-специалист и програмен консултант в деп. „Театър“


Модератори:
доц. д-р Анна Пампулова – директор „Програмен съвет“, деп. „Театър“
Александър Гочев – студент в 3-ти курс, БП „Театър“


В семинарите ще бъдат включени както практически, така и теоретични занимания. Всички новоприети студенти ще имат възможността да се запознаят с базата и лекционните си зали в НБУ, да посетят ателиета от летен семестър, да бъдат обучени в работа си с електронните системи: е-студент и Мудъл, за да направим престоя им в НБУ успешен. Студентите ще имат възможността да научат всички детайли около кредитната система в НБУ и особеностите на програмната схема в БП „Театър“ и МП „Театрално изкуство и общество“, така че да могат да се дипломират успешно след приключване на образователния си цикъл в НБУ. С всички новоприети и текущи студенти ще направим дискусия, свързана с академичните въпроси, които ги вълнуват, след теоретичната презентация.

Събитията ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.