facebook

Събития

tech-park-ekran_678x410_crop_478b24840a
18.03.2024 09:40
Събития

Възможности за подпомагане на предприемачески младежки проекти чрез инкубационната програма SEEIP на София Тех Парк

Корпус 1, зала 409Организатори:
департамент „Администрация и управление“
София Тех Парк


Гост-лектори от София Тех Парк:
Моника Велкова
Елица Молов
Марк Маринов
Натанаил Стефанов


Mодератор:
доц. д-р Юлиана Василева-Хаджичонева, Преподавател и изследовател по предприемачество и иновации от Департамент „Администрация и управление“

 

Дискутанти:
проф. д-р Кристиян Хаджиев, Преподавател и изследовател по екипна ефективност, Ръководител на Департамент „Администрация и управление“
гл. ас. д-р Мария Тумбева, Преподавател и изследовател по управление на таланти от Департамент „Администрация и управление“


Участници:

  • Студенти от курса по Предприемачество и бизнес на БП Управление на бизнеса и предприемачество на НБУ,
  • Студенти от бакалавърските, магистърските и докторските програми на НБУ по бизнес администрация, икономика, социални науки и др.,
  • Преподаватели и изследователи от НБУ с интерес към предприемачеството,
  • Други студенти и по-широка публика, която се интересува от предприемачество и образованието по предприемачество, както и от насърчаването и подкрепата на младите предприемачи.


Събитието се осъществява в партньорство със София Тех Парк.

 

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, хъб за изследователи, иновативни стартиращи предприятия и зрели технологични компании от България и региона.

 

Паркът управлява и развива уникална среда за подпомагане и растеж на малки и средни фирми чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. 

 

София Тех Парк стартира инкубационната програма South East European Innovators Program (SEEIP), за да подкрепи предприемачи, иноватори и изследователи, които желаят за първи път да създадат свой иновативен бизнес.

 

Програмата предоставя различни услуги взависимост от етапа на развитие на стартиращия бизнес: дигитална инкубация, менторство, представяне пред инвеститори, съвместна работа с лабораторния комплекс от 11 високотехнологични звена, международни връзки с други технологични паркове в региона, достъп до събития и обучения.

 

Студентите ще имат възможността да се срещнат със създателите на SEEIP и да обсъдят предприемаческите си идеи и инициативи. Събитието се явява отворена платформа за надграждане на обучението по предприемачество, апробиране в практиката и подкрепа на иновативни идеи и реални предприемачески проекти.

 

Програмата SEEIP има хибриден характер като съчетава в едно инкубационни дейности, ускоряване на развитието на бизнеса и трансфер на технологии. Би могла да представлява добра възможност за студентите да разширят мрежата си от контакти, да валидират предприемаческите си идеи, да получат подкрепа за развитие на бизнес.