Събития

img-2_678x410_crop_478b24840a img-1_678x410_crop_478b24840a cover-new_678x410_crop_478b24840a
10.01.2020 14:40
Събития

Възможности за студентска мобилност с подкрепата на програма „Еразъм+“

ЕРАЗЪМ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Корпус 2, Зала 408

Организатор:
Бюро „Проекти“, Еразъм офис

Водещи:
Екип на Еразъм офис на НБУ


Участници:

Студенти; представители на Асоциацията за подпомагане на академичната общност и на Европейската студентска мрежа „Еразъм“


Нов български университет организира поредица от информационни срещи през месеците ноември 2019 г., януари и март 2020 г., посветени на европейската програма „Еразъм+“ и студентската мобилност.

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Втората среща за тази академична година ще се проведе на 10 януари 2020 г. (петък) от 14:40 ч. в зала 408, корпус 2.

Събитието се организира от Еразъм офиса на НБУ с участието на представители от Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) и Европейската студентска мрежа „Еразъм“ (Erasmus Student Network Bulgaria, ESN – NBU), и е насочено към всички студенти, обучаващи се в бакалавърски, магистърски или докторски програми на Нов български университет.