Събития

cover_678x410_crop_478b24840a
28.02.2020 14:40
Събития

Възможности за студентска мобилност с подкрепата на програма „Еразъм+“

Еразъм информационна среща

Корпус 1, зала 305

Организатори:
Бюро „Проекти“, Еразъм офис

Водещи:
Екип на Еразъм офис на НБУ

Участници:
студенти; представители на Европейската студентска мрежа „Еразъм“

Нов български университет организира поредица от информационни, посветени на европейската програма „Еразъм+“ и студентската мобилност.

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Третата и последна среща за тази академична година ще се проведе на 28 февруари 2020 г. (петък) от 14:40 ч. в зала 305, корпус 1.

Събитието се организира от Еразъм офиса на НБУ с участието на представители на Европейската студентска мрежа „Еразъм“ (Erasmus Student Network Bulgaria, ESN – NBU), и е насочено към всички студенти, обучаващи се в бакалавърски, магистърски или докторски програми, които се интересуват от възможностите за мобилности чужбина.