Събития

1333590-copy_678x410_crop_478b24840a
27.02.2020 14:30
Събития

Workshop „Дигитални обучителни ресурси в Електронното здравеопазване“

Workshop по проект към Програма „ЕРАЗЪМ+“1 с Дог. № 2017-1-BG01-KA203-036310 (27 – 29.02.2020 г.)

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
доц. д-р Маргарита Станкова

Модератор:
гл. ас. д-р Полина Михова

Участници:
академични лица от НБУ, студенти от БП „Логопедия“ и МП „Езикова и речева патология на български и английски език“, родители на деца с нарушения от аутистичния спектър

График на срещите:
27.02 – 14:30 – 19:30 ч.  
28.02 – 16:30 – 19:30 ч.
29.02 – 09:30 – 14:30 ч.

Уъркшопът предвижда представяне на електронните ресурси за обучение в Електронното здравеопазване – работа с хора с увреждания, които са разработени до момента, демонстрация с 3D печат, тестване на софтуерни приложения и тестове за самооценка, събиране на информация за нуждите на потребителите – студенти, специалисти и пациенти и техните семейства, тестване на някои от готовите ресурси и събиране на информация и обратна връзка за ползваемостта и лекотата на употребата, събиране на реултати за научни цели и публикации в областта. На уъркшопа ще бъдат поканени студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и телекомуникации, специалисти от помагащи професии чрез връзки с техните професионални общности и организации, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, организации и НПО, представители на медиите и държавните институции.

На уъркшопа ще бъдат поканени докторанти и студенти от партньорите в Румъния, Германия и Норвегия, специалисти и/или хора с нарушения и техни семейства като чуждестранни участници.