Събития

semio-pic_678x410_crop_478b24840a
03.09.2017 10:00
Събития

XXII Международна ранноесенна школа „Семиотика и комуникации в дигиталната епоха“

03 – 10.09.2017

Созопол, комплекс „Булбанк холидей хаус“

Организатор:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Лектори:
Луис Емилио Бруни (Дания), Симоне Аркани (Италия), Мариано Екуици (Италия), Михалис Коконис (Гърция), Еврипидес Зантидес (Кипър), Евангелос Курдис (Гърция)

Модератор:
проф. д-р Кристиан Банков

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ

Събитието се състои в 6-дневно интензивно интердисциплинарно обучение, ориентирано около темата дигиталната семиотика. Очакват се 6 гост-лектори от Италия, Дания, Гърция и Кипър, 12 наши и 8 входящи от чужбина студенти и докторанти, 5 преподаватели от НБУ. Предвидените лекции покриват всички основни семиотични школи и освен лекциите са планирани разнообразни форми на обучение, включващи семинари, кръгли маси и уъркшопове.

Събитието се осъществява под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS) и е широко разгласено по всички международни информационни канали.

Луис Емилио Бруни е професор по семиотика в университета в Алборг, Дания. Той е президент на Нордическата семиотична асоциация от 2010 г. насам и е автор на над 10 монографии и над 100 статии и студии. Основните му изследователски интереси са в областта на когнитивната семиотика и биосемиотиката, но в последните години публикува статии и по проблемите на дигиталната наратология.