facebook

Събития

l-litov1_678x410_crop_478b24840a l-litov2_678x410_crop_478b24840a
21.01.2016 09:40
Събития

За красотата и симетриите в науката и изкуствата

Публична лекция към курс GENB029 Естетика и теория на изкуството

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Философия и социология“

Лектор:
доц. д-р Леандър Литов от катедра Атомна физика, СУ „Климент Охридски“.

Модератор:
проф. д-р Лидия Денкова

Участници:
Студенти от курс GENB029, поканени преподаватели от НБУ

Лекцията е трета поред за общообразователния курс по направление Естетика, тоест се вписва в своеобразна традиция. Темата тази година ще засегне и най-новите научни открития в CERN.
Доц. Литов е ръководител на българския екип в CERN.