facebook

Новини

img-8694_678x410_crop_478b24840a img-8748_678x410_crop_478b24840a img-8798_678x410_crop_478b24840a img-8931_678x410_crop_478b24840a img-8963_678x410_crop_478b24840a img-8994_678x410_crop_478b24840a img-9070_678x410_crop_478b24840a
14.01.2021 16:00
Новини

42 нови археологически обекта регистрира екип от учени, експерти и студенти от Нов български университет

В изпълнение на проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда“ в периода октомври-ноември месец 2020 г. бяха проведени теренни археологически издирвания на територията на общини Несебър и Поморие.

Проучванията бяха под ръководството на гл. ас. д-р Живко Узунов и с участието на членове на научния екип от департамент „Природни науки“ (НБУ), музей „Старинен Несебър“, НАИМ-БАН, външни експерти и студенти от Нов български университет – магистърска програма „Археологически проучвания“.

Бяха регистрирани общо 42 нови археологически обекта, от които 40 селища, 1 крепост и 1 отбранителен вал. Хронологическият обхват на регистрираните обекти е от каменно-медната епоха до Възраждането.

В рамките на проучванията беше извършено аерофото заснемане с летяща платформа на част от изследователската територия.

Основната цел на проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкция на древна жизнена среда“ е възстановяване на ландшафта от древността на територията на южните склонове на Еминска Стара планина в участъка разположен между Дюлинския проход и нос Емине. Акцентът е поставен върху проследяването на антропогенното въздействие върху жизнената среда и възстановяване на екологичните модели на заселване и обитаване.

Теренните археологически издирвания са по проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, договор №КП-06-ПН-40/6.


Текст: Ирена Димитрова, Живко Узунов
Снимки: Боян Думанов