facebook

Събития

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b-m_678x410_crop_478b24840a
09.05.2024 14:30
Събития

Публична лекция на тема „Българска фондова борса – предизвикателства и перспективи“

Корпус 1, зала 20Организатор:
Департамент „Икономика“


Лектор:
доц. д-р Маню Моравенов  - изпълнителен директор, Българска фондова борса


Модератор:
доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“, НБУ

Участници:
представители на двете институции и студенти от бакалавърските и магистърските програми на департамент „Икономика“


Във връзка с подписване на споразумение за сътрудничество между Нов български университет и Българска фондова борса, официалното подписване на договора ще бъде съпътствано с публична лекция на тема „Българска фондова борса – предизвикателства и перспективи“, изнесена от доц. д-р Маню Моравенов - изпълнителен директор, Българска фондова борса.

Доц. д-р Моравенов е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българската фондова борса. Той притежава над 25 години опит в областта на финансите и инвестициите, недвижимите имоти и капиталовите пазари. Моравенов е също така и професионален член на RICS (Кралския институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти).

Преди да се присъедини към БФБ, г-н Моравенов заема няколко висши управленски позиции в институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар.

Доц. д-р Маню Моравенов е дългогодишен лектор по финанси, бизнес и предприемачество. Той е доктор по финанси, кредит и застраховане от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магистър по икономика и информатика от Университета за национално и световно стопанство в България.


Изображение: registersofia.bg