facebook

Новини

2-conference_678x410_crop_478b24840a
03.08.2023 14:36
Новини

Департамент „Информатика“ организира 19-та международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2023 В САЩ

19TH Annual international conference on computer science and education in computer science (CSECS) 2023, Boston univerisity, Boston, USA, June 28-29, 2023, индексирана в SCOPUS

На 28 и 29 юни 2023 г. в Университета на Бостън (Метрополитен Колидж), САЩ, се проведе традиционната 19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика. Конференцията се организира на ротационен принцип между Нов български университет, Университета в Бостън и Университета по приложни науки във Фулда, Германия като от самото си създаване е и присъствена и дистанционна. На конференцията бяха представени 16 работи на колеги от департамент „Информатика“, които предстои да бъдат публикувани от издателство Springer, Германия и индексирани в Scopus с SJR. Конференцията беше успешно финансирана от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и от международния съюз по иновации (European Alliance for Innovation).

 

 

 

 

 

Изданието на конференцията през тази година се отличаваше с рекорден брой работи на студенти и докторанти, както и с големия брой интердисциплинарни работи с различни приложения на компютърните науки в биологията, медицината, опазването на околната среда, банковото дело, управлението на проекти както и приложение на модерни методи в обучението по информатика. Беше организирана специална секция по математически модели и методи, прилагани в компютърните науки включително, криптография, машинно обучение, обработката на големи данни и методи за извличане на знания от данни.

 

 

 

За подробности:

https://csecs-conf.eai-conferences.org/2023/

https://csecs.nbu.bg/

https://eai.eu/