facebook

Новини

ndk-forum-04-10_678x410_crop_478b24840a
13.10.2023 16:00
Новини

Доц. д-р Цветелина Маринова модерира конференция „Социалната икономика - вдъхновяваща, иновативна и обединяваща“

В събитието на 4 октомври в НДК участваха г-н Николас Шмит  (Еврокомисар по заетостта и социалните права), д-р Иванка Шалапатова (Министър на труда и социалната политика), г-н Виктор Санчес (Специален комисар за социална икономика, Държавен секретар по заетостта и социалната икономика на Испания), както и министри и заместник-министри от Италия, Испания, Румъния, Словакия.

 

 

На форума бяха дискутирани тенденциите в сектора на социалната и солидарна икономика и по-специално социалното предприемачество в Европейския съюз, както и проблемите и възможностите пред бъдещото му развитие. Акцент във форума беше и ролята на университетите и развитието на обучението по социално предприемачество.

На конференцията бяха обсъдени възможностите за сближаване на равнищата на развитие на социалната икономика в страните от Източна и Западна Европа чрез насърчаване на партньорствата между отделни региони и подкрепа на сектора чрез публично финансиране, както и чрез прилагането на добри практики за развиването на социални иновации и социални клъстери.

Събитието е в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, което страната ни пое през втората половина на 2023 г.

Декларацията е приета през 2015 г. от Франция, Италия, Люксембург, Словакия, Словения и Испания и представлява пътна карта за развитието на социалната икономика като среда за създаване на работни места на хора в неравностойно положение и социални иновации. България се присъединява към документа през 2021 г., а към настоящия момент Люксембургската декларация е подписана от 21 държави - членки на Европейския съюз.