facebook

Новини

365127283-592791713061385-1220423745078342650-n_678x410_crop_478b24840a
22.08.2023 13:35
Новини

Европейска конференция за демократичното образование 2023

В периода 01-06 август 2023г. България беше домакин на EUDEC 2023 - Европейската конференция за демократично образование. В събитието се включиха образователни специалисти, родители и активисти от различни страни, вдъхновени от идеята за по-добро образование, което формира истински демократични ценности в подрастващите поколения. Над 150 участници от повече от 20 държави – Германия, Португалия, Естония, Литва, Гърция, Белгия, Италия, Полша, Русия, Румъния, Словакия, Израел, Англия, Черна гора, Франция, Холандия, Чехия, САЩ, Тунис, Тайван, България. 

 

 

Нов български университет си партнира в проекта с Университета в Йейл, САЩ и беше представен от д-р Лъчезар Африканов, който изнесе сесия, посветена на Дизайн мисленето в образованието. Д-р Африканов представи ползите от прилагането на методологията „Дизайн за промяна“ за развитие на ключови умения на 21 век., която е приложима и в условията на публичната образователна система. По време на неформалните срещи с различни образователни експерти, д-р Африканов обсъди възможността от създаване на международна програма за обучение на учители в областта на демократичното образование.

 

 

 

 

По време на конференцията, Яков Хехт, един от водещите световни авторитети в областта на демократичното образование, представи текущата картина в света на образованието и подчерта нарастващата роля на демократичните образователни модели за подготовка на хора, които ще могат успешно да се справят с предизвикателствата на бързо развиващия се свят и все по-осезаемото влияние на изкуствения интелект.

 

 

 

Участниците в конференцията получиха възможност да се запознаят с резултатите от транснационално проучване, реализирано в рамките на европейски проект DESC – „Демократично образование в училищата“, свързано с анализ текущото разпространение на практики на демократичното образование в държавно финансираните училища на четири европейски държави (България, Белгия, Италия и Естония). Учителите в посочените страни се сблъскват с основни предизвикателства като липса на ангажираност, ниска активност и мотивация сред учениците. Същевременно, същия процент от учители и директори призовават за повече демократични ценности в училищата и за насърчаване на обучението в демократични принципи, като подчертават трудностите на държавните училища да предават такива ценности на практика. Мнозинството от анкетираните учители смятат, че учениците трябва да участват в организацията на учебния процес, но същевременно усещат липсата на възможности за тяхно активно участие в управлението на собствения им образователен път. Този анализ показва, че съществуващата образователна система изисква реформи, които да насърчат демократични ценности и активно участие на учениците, отразявайки техните индивидуални нужди и способности.

 

 

 

Домакин на конференцията в България е Общност за демократично образование.